Standard pro CNC obrábění

Produkty společnosti NCBrain, a to nejen NCBrain3X a NCBrain5X, nabízejí řešení, která vedou ke zvýšení produktivity výroby, tedy zvýšení výrobní kapacity na CNC obráběcích strojích, a to frézovacích tří, čtyř i pětiosých. Pomáhají firmám po celém světě optimalizovat NC kód, analyzovat kinematiku, stav stroje, nástroje a obrobku vždy v reálném čase.

Na českém trhu produkty společnosti NCBrain nabízí, implementuje a technicky podporuje společnost technology-support, v rámci divize proNÁSTROJÁRNY společně s dalšími produkty jako je CAD/CAM Cimatron pro návrh, konstrukci a výrobu elektrod, forem a lisovacích nástrojů.

technology-support s.r.o.

Společnost technology-support s. r. o., trvalá podpora vašich CNC provozů, působí na českém a slovenském trhu především v oblasti služeb a CAD/CAM dodávek pro uživatele, výrobce a prodejce CNC obráběcích strojů od roku 2003. Během této doby firma získala řadu stálých a spokojených zákazníků. Věříme, že za úspěchem firmy stojí mimo jiné snaha nebýt pouze jednorázovým dodavatel určité technologie, ale být především partnerem, nabízet řešení problémů, s nimiž se uživatelé při své práci setkávají. Vedle CAD/CAM řešení GibbsCAM a Cimatron je součástí našeho portfolia i CAD řešení ZW3D, vysokotlaké a velkoobjemové chlazení ChipBLASTER a také řešení pro zasíťování CNC strojů, správu NC programů a výrobní dokumentace a monitoring výroby a vyhodnocování efektivity CNC strojů CIMCO. Samostatnou aktivitou je nabídka školení a rekvalifikačních kurzů pro obsluhy a programátory CNC obráběcích strojů a CAD konstruktéry.

Na jaře 2017 byla otevřena ve firmě technology-support nová divize s názvem proNÁSTROJÁRNY. Sem spadá CAD/CAM pro návrh, konstrukci a výrobu elektrod, forem a lisovacích nástrojů Cimatron, který společnost zastupuje již od roku 2008 a dva nové produkty NCBrain a NCBrain AICAM. Produkty NCBrain pomáhají firmám po celém světě optimalizovat NC kód a optimalizovat práci na CNC obráběcích strojích, což vede ke zvýšení produktivity výroby, tedy zvýšení výrobní kapacity na frézovacích CNC obráběcích strojích – a to tří-, čtyř- i pětiosých. Společnost technology-support zajišťuje dodání, implementaci a technickou podporu všech produktů nabízených v divizi proNÁSTROJÁRNY.

Přejít na stránky www.t-support.cz

Novinky

Školení neobávejte se NC programování

2017-03-26

2 denní školení, v Benátkách nad Jizerou, 3. a 4. dubna 2017, t-support.cz a profika.cz Školení je určeno všem bez rozdílu věku a vzdělání. Všem, kteří mají jen dílčí nebo žádné zkušenosti s NC programováním a technologickými CAD/CAM softwary a přitom mají chuť naučit se více.

Více informací a online přihláška zde.

PROFIKA Open House 2017

2017-03-21

Srdečně Vás zveme na OPEN HOUSE 5. 4. 2017 v provozovně v Benátkách nad Jizerou.
V průběhu OH budou k dispozici i technici technologického CAD/CAM GibbsCAM.

Více informací na stránkách profika.cz nebo +420 326 909 511.

NCBrain

NCBrain slouží pro optimalizaci NC kódu a optimalizaci práce na CNC obráběcích strojích. NCBrain, po nahrání originálního NC kódu a definici výchozího polotovaru a aktualizaci informací o použitých nástrojích a jejich držácích, provede simulaci a vygeneruje optimalizovaný NC kód pro váš konkrétní CNC frézovací obráběcí stroj s ohledem především na tyto funkce:

 • Řízení posuvu nástroje
  • Kontrola množství odebíraného materiálu v konkrétním místě řezu
  • Automatické generování optimalizovaného posuvu nástroje Fxxx do dráhy frézy v místě frézování
 • Odstranění nadbytečných drah nástroje
  • Analýza všech drah nástroje
  • Automatické odstranění nadbytečného „obrábění vzduchu“
  • Automatické odstranění drah s malým odběrem materiálu
 • Řízení výšky nájezdů a přejezdů nástroje
  • Analýza a následná úprava vygenerovaných drah nájezdů a přejezdů nástroje, G0, G1
  • Analýza možných kolizí nástroje s obrobkem
 • Přidání drah nástroje v místech s nekonstantním odebíraným materiálem
  • Vyhodnocení míst s nekonstantním odebíraným materiálem
  • Vyhodnocení míst s velkým odběrem materiálu
  • Přidání drah nástroje v závislosti na obráběném tvaru
 • Doporučení ideální délky vyložení nástroje
  • Optimální délka vyložení nástroje v závislosti na obráběném tvaru a držáku nástroje
  • Rozdělení jedné operace NC programu na více operací v různých Z hloubkách

Základní principy optimalizace NCBrain:

 • jednoduché uživatelské rozhraní
 • vědomostní databáze frézovacích technologií
 • využití vědomostní databáze ve spojení s konkrétním CNC obráběcím strojem a s použitým nástrojem, frézou
 • stále aktualizovaná informace, kolik materiálu je potřeba v následujícím NC bloku odebrat

Výsledky po zavedení NCBrain:

 • kratší časy obrábění,
 • zvýšení produktivity při odběru materiálu frézováním,
 • zvýšení výrobní kapacity na CNC obráběcích strojích (frézovacích tří, čtyř i pětiosých),
 • efektivní výroba,
 • prevence poškození nástrojů,
 • vyšší kvalita obrobeného povrchu,
 • odstranění kolizních situací stroj – nástroj – obrobek,
 • rychlá návratnost investic do softwaru

Na českém trhu produkty společnosti NCBrain nabízí, implementuje a technicky podporuje společnost technology-support, v rámci divize proNÁSTROJÁRNY společně s dalšími produkty jako je CAD/CAM Cimatron pro návrh, konstrukci a výrobu elektrod, forem a lisovacích nástrojů.

Zjistěte, zda je obrábění na vašich CNC frézovacích obráběcích strojích optimální nebo kde máte rezervy. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

NCBrain AICAM

Nový produkt NCBrain AICAM byl představen na jaře 2017.

Jedná se o řešení, které by mohlo pomoci nástrojárnám, výrobcům forem, stále hledajícím kvalifikované NC technology. Současné nástrojárny po celém světě nemají nedostatek poptávek a zakázek na výrobu forem, ale ve většině případů se zakázka zastaví v NC technologii.

NCBrain AICAM je automatizovaný CAM software, který využívá vědomostní databázi frézovacích technologií a možností obráběcích nástrojů a parametrů CNC frézovacího obráběcího stroje pro přípravu NC programů přímo z CAD modelů bez účasti NC technologa. Tato nová technologie se zcela liší od konvenčního způsobu přípravy NC programů pro obrábění forem. Pomocí NCBrain AICAM lze tak připravit NC programy pro výrobu částí forem v nástrojárnách nezávisle na kapacitě NC technologů, a tím realizovat větší objem výroby bezobslužnou automatickou činností.

Chcete se již nyní dozvědět více? Napište nám a my vás budeme kontaktovat a společně zjistíme vhodnost nasazení AICAMu pro vaši výrobu.


Kontaktujte nás

Prověřte s námi na svých NC projektech, zdali je obrábění na vašich CNC frézovacích obráběcích strojích optimální nebo kde máte rezervy.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.


Fakturační adresa
technology-support s.r.o.
Dusíkova 1597/19
CZ-162 00 Praha 6
tel: +420 739 592 528
fax: +420 235 355 378
ncbrain@t-support.cz
www.t-support.cz
ičo: 27106471
dič: cz27106471

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,
ze dne 11. 12. 2003, oddíl C, vložka 96690