Standard pro CNC obrábění

Produkty společnosti NCBrain, a to nejen NCBrain3X a NCBrain5X, nabízejí řešení, která vedou ke zvýšení produktivity výroby, tedy zvýšení výrobní kapacity na CNC obráběcích strojích, a to frézovacích tří, čtyř i pětiosých. Pomáhají firmám po celém světě optimalizovat NC kód, analyzovat kinematiku, stav stroje, nástroje a obrobku vždy v reálném čase.

Na českém trhu produkty společnosti NCBrain nabízí, implementuje a technicky podporuje společnost technology-support, v rámci divize proNÁSTROJÁRNY společně s dalšími produkty jako je CAD/CAM Cimatron pro návrh, konstrukci a výrobu elektrod, forem a lisovacích nástrojů.

technology-support s.r.o.

Společnost technology-support s. r. o., trvalá podpora vašich CNC provozů, působí na českém a slovenském trhu především v oblasti služeb a CAD/CAM dodávek pro uživatele, výrobce a prodejce CNC obráběcích strojů od roku 2003. Během této doby firma získala řadu stálých a spokojených zákazníků. Věříme, že za úspěchem firmy stojí mimo jiné snaha nebýt pouze jednorázovým dodavatel určité technologie, ale být především partnerem, nabízet řešení problémů, s nimiž se uživatelé při své práci setkávají. Vedle CAD/CAM řešení GibbsCAM a Cimatron je součástí našeho portfolia i CAD řešení ZW3D, vysokotlaké a velkoobjemové chlazení ChipBLASTER a také řešení pro zasíťování CNC strojů, správu NC programů a výrobní dokumentace a monitoring výroby a vyhodnocování efektivity CNC strojů CIMCO. Samostatnou aktivitou je nabídka školení a rekvalifikačních kurzů pro obsluhy a programátory CNC obráběcích strojů a CAD konstruktéry.

Na jaře 2017 byla otevřena ve firmě technology-support nová divize s názvem proNÁSTROJÁRNY. Sem spadá CAD/CAM pro návrh, konstrukci a výrobu elektrod, forem a lisovacích nástrojů Cimatron, který společnost zastupuje již od roku 2008 a dva nové produkty NCBrain a NCBrain AICAM. Produkty NCBrain pomáhají firmám po celém světě optimalizovat NC kód a optimalizovat práci na CNC obráběcích strojích, což vede ke zvýšení produktivity výroby, tedy zvýšení výrobní kapacity na frézovacích CNC obráběcích strojích – a to tří-, čtyř- i pětiosých. Společnost technology-support zajišťuje dodání, implementaci a technickou podporu všech produktů nabízených v divizi proNÁSTROJÁRNY.

Přejít na stránky www.t-support.cz

Novinky

Na shledanou v roce 2020

2019-12-17

I v letošním roce jsme pracovali tak, abychom mohli přispět tam, kde je podle nás potřeba.
Letos to již potřetí bude na projekt www.daruj-hracku.cz. Budete-li mít čas, přijďte se podívat 18. 12. 2019 od 13 hodin do KD Ostrov (Na Ostrově 28) v Havlíčkově Brodě, kde proběhne slavnostní předání dárků. My tam budeme!

Děkuji vám, že můžeme i naší prací pro vás občas udělat i něco pro druhé! Děkuji navíc větou, kterou jsem opsal: “Člověk sám by nebyl nic!”

Vlastimil Staněk, jednatel společnosti
technology-support s.r.o.

Pozvánka na MSV Brno 2019

2019-09-13

Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho stánku č. 127 v hale P ve dnech 7. až 11. 10. 2019.

Na vyžádání Vám rádi zašleme volnou vstupenku, napište si o ni!

Na setkání se těší celý tým technology-support s.r.o.

Na shledanou v roce 2019

2018-12-14

I v letošním roce jsme pracovali tak, abychom mohli přispět tam, kde je podle nás potřeba.
Letos to již potřetí bude na projekt www.daruj-hracku.cz. Budete-li mít čas, přijďte se podívat 19. 12. 2018 od 13 hodin do KD Ostrov (Na Ostrově 28) v Havlíčkově Brodě, kde proběhne slavnostní předání dárků. My tam budeme!

Děkuji vám, že můžeme i naší prací pro vás občas udělat i něco pro druhé! Děkuji navíc větou, kterou jsem opsal: “Člověk sám by nebyl nic!”

Vlastimil Staněk, jednatel společnosti
technology-support s.r.o.

Pozvánka na MSV Brno 2018

2018-09-08

Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho stánku č. 127 v hale P. Ve dnech 1. až 5. 10. 2018 bude prostor i na:
– software NCBrain pro optimalizaci NC kódu v závislosti na aktuálním odběru materiálu a možnostech CNC obráběcího stroje
– software AICAM, automatizovaný CAM software, který využívá vědomostní databázi frézovacích technologií a možností obráběcích nástrojů a parametrů CNC frézovacího obráběcího stroje pro přípravu NC programů přímo z CAD modelů bez účasti NC technologa.

Na vyžádání Vám rádi zašleme volnou vstupenku, napište si o ni!
Na setkání se těší celý tým technology-support s.r.o.

Ozvěny setkání uživatelů 2018

2018-08-28

Ve dnech 15. a 16. června 2018 proběhlo tradiční setkání zaměstnanců firmy technology-support a jejích zákazníků a partnerů na novém místě, v Želivském klášteře. technology-support zastupuje na českém a slovenském trhu vedle několika dalších produktů především technologický CAD/CAM software GibbsCAM a CAD/CAM pro nástrojárny Cimatron. Celodenní páteční seminář však nebyl věnován pouze těmto dvěma „velkým“ softwarům. Účastníkům setkání byla představena řada dalších řešení, které ve světě obrábění mají své místo…

„Kapacita sálu byla opět před začátkem akce naplněna, a tak tyto ozvěny mohou sloužit jako zdroj informací pro ty, kteří se na tuto akci nemohli z různých důvodů dostat a pro nás, kteří jsme tam byli, jako archiv, ze kterého můžeme čerpat, kdykoli budeme potřebovat.“ doplnil k Setkání uživatelů 2018 Vlastimil Staněk, zakladatel společnosti technology-support s.r.o.

Více informací včetně videoprezentací zde.

Na shledanou v roce 2018

2017-12-21

I v roce 2017 jsme pracovali tak, abychom mohli přispět tam, kde je podle nás potřeba. Letos to podruhé bylo na projekt www.daruj-hracku.cz. Video z předávání Daruj hračku najdete zde.

Děkuji vám, že můžeme i naší prací pro vás udělat i něco pro druhé! Děkuji navíc větou, kterou jsem opsal:
“Člověk sám by nebyl nic!”

Vlastimil Staněk, jednatel společnosti
technology-support s.r.o.

MSV Brno 2017, děkujeme za vaši návštěvu

2017-10-18

Děkujeme, že jste si na nás našli čas i v Brně
na našem stánku.

Kolegové i já se snažíme v těchto dnech
co nejdříve vyřešit vaše požadavky.

 

NCB Global NC machining Challenge

2017-10-07

výzva pro všechny NC programátory, soutěž

Společnost NCBrain svým produktům věří natolik, že se rozhodla uspořádat soutěž v obrábění „vložky formy“ a mezi tři nejlepší obráběče rozdělí částku 30 000 USD.
Ti budou odměněni na jaře 2018 v rámci NCB’s Global Seminar 2018 v Koreji, kam na náklady společnosti NCB budou pozváni všichni finalisté.

O co jde? Jde pouze o to vyrobit pro všechny stejný daný díl na vašem tříosém stroji za použití vašeho firemního CAM softwaru. Obrobeno musí být do 13 hodin. Obrobek musí být obroben bez použití elektroerozivního obrábění na 1,5Rz a v toleranci ±0,02 mm. Celý proces je potřeba natáčet, jelikož nahrávka je jeden z výstupů, který zašlete porotě.

Vše o soutěži (zadání, pravidla, …) naleznete na
NCB Global NC machining Challenge.

Pozvánka na MSV Brno 2017

2017-09-20

Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho stánku č. 148 v hale P. Naši kolegové se na Vás budou těšit ve dnech 9. až 13. 10. 2017. V průběhu veletrhu budou k dispozici i technici CAM softwaru pro optimalizaci NC programů při obrábění forem NCBrain a automatizovaného CAM softwaru využívající vědomostní databázi frézovacích technologií AICAM.

Na vyžádání Vám rádi zašleme volné vstupenky, napište si o ně!
Na setkání se těší celý tým technology-support s.r.o.

NCBrain na veletrhu EMO 2017

2017-09-06

Hannover, 18. – 23. září 2017, Německo

Společnost NCBrain se zúčastní mezinárodního veletrhu EMO v Hannoveru v době od 18. – 23. září 2017.
Těšíme se na Vaši návštěvu, zástupci technology-support s.r.o., oficiálního distributora pro ČR a SK vám budou k dispozici 20. a 21. 9. 2017.

NCBrain – hala 27, stánek A20 (DOOSAN, reálné obrábění AICAM na stroji NX6500II)

NCBrain

NCBrain slouží pro optimalizaci NC kódu a optimalizaci práce na CNC obráběcích strojích. NCBrain, po nahrání originálního NC kódu a definici výchozího polotovaru a aktualizaci informací o použitých nástrojích a jejich držácích, provede simulaci a vygeneruje optimalizovaný NC kód pro váš konkrétní CNC frézovací obráběcí stroj s ohledem především na tyto funkce:

 • Řízení posuvu nástroje
  • Kontrola množství odebíraného materiálu v konkrétním místě řezu
  • Automatické generování optimalizovaného posuvu nástroje Fxxx do dráhy frézy v místě frézování
 • Odstranění nadbytečných drah nástroje
  • Analýza všech drah nástroje
  • Automatické odstranění nadbytečného „obrábění vzduchu“
  • Automatické odstranění drah s malým odběrem materiálu
 • Řízení výšky nájezdů a přejezdů nástroje
  • Analýza a následná úprava vygenerovaných drah nájezdů a přejezdů nástroje, G0, G1
  • Analýza možných kolizí nástroje s obrobkem
 • Přidání drah nástroje v místech s nekonstantním odebíraným materiálem
  • Vyhodnocení míst s nekonstantním odebíraným materiálem
  • Vyhodnocení míst s velkým odběrem materiálu
  • Přidání drah nástroje v závislosti na obráběném tvaru
 • Doporučení ideální délky vyložení nástroje
  • Optimální délka vyložení nástroje v závislosti na obráběném tvaru a držáku nástroje
  • Rozdělení jedné operace NC programu na více operací v různých Z hloubkách

Základní principy optimalizace NCBrain:

 • jednoduché uživatelské rozhraní
 • vědomostní databáze frézovacích technologií
 • využití vědomostní databáze ve spojení s konkrétním CNC obráběcím strojem a s použitým nástrojem, frézou
 • stále aktualizovaná informace, kolik materiálu je potřeba v následujícím NC bloku odebrat

Výsledky po zavedení NCBrain:

 • kratší časy obrábění,
 • zvýšení produktivity při odběru materiálu frézováním,
 • zvýšení výrobní kapacity na CNC obráběcích strojích (frézovacích tří, čtyř i pětiosých),
 • efektivní výroba,
 • prevence poškození nástrojů,
 • vyšší kvalita obrobeného povrchu,
 • odstranění kolizních situací stroj – nástroj – obrobek,
 • rychlá návratnost investic do softwaru

Na českém trhu produkty společnosti NCBrain nabízí, implementuje a technicky podporuje společnost technology-support, v rámci divize proNÁSTROJÁRNY společně s dalšími produkty jako je CAD/CAM Cimatron pro návrh, konstrukci a výrobu elektrod, forem a lisovacích nástrojů.

Zjistěte, zda je obrábění na vašich CNC frézovacích obráběcích strojích optimální nebo kde máte rezervy. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

NCBrain AICAM

Nový produkt NCBrain AICAM byl představen na jaře 2017.

Jedná se o řešení, které by mohlo pomoci nástrojárnám, výrobcům forem, stále hledajícím kvalifikované NC technology. Současné nástrojárny po celém světě nemají nedostatek poptávek a zakázek na výrobu forem, ale ve většině případů se zakázka zastaví v NC technologii.

NCBrain AICAM je automatizovaný CAM software, který využívá vědomostní databázi frézovacích technologií a možností obráběcích nástrojů a parametrů CNC frézovacího obráběcího stroje pro přípravu NC programů přímo z CAD modelů bez účasti NC technologa. Tato nová technologie se zcela liší od konvenčního způsobu přípravy NC programů pro obrábění forem. Pomocí NCBrain AICAM lze tak připravit NC programy pro výrobu částí forem v nástrojárnách nezávisle na kapacitě NC technologů, a tím realizovat větší objem výroby bezobslužnou automatickou činností.

Chcete se již nyní dozvědět více? Napište nám a my vás budeme kontaktovat a společně zjistíme vhodnost nasazení AICAMu pro vaši výrobu.


Kontaktujte nás

Prověřte s námi na svých NC projektech, zdali je obrábění na vašich CNC frézovacích obráběcích strojích optimální nebo kde máte rezervy.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.


Fakturační adresa
technology-support s.r.o.
Dusíkova 1597/19
CZ-162 00 Praha 6
tel: +420 739 592 528
fax: +420 235 355 378
ncbrain@t-support.cz
www.t-support.cz
ičo: 27106471
dič: cz27106471

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,
ze dne 11. 12. 2003, oddíl C, vložka 96690